Metoda dela PECS


Kaj je metoda dela PECS?


Osebe s težjimi motnjami govora le s težavo vzpostavijo stik s soljudmi. Komunikacijo zato doživljajo kot oviro, ki jim otežuje vključevanje v družbo in zavira njihov razvoj. Občutki nemoči, ki prevevajo tako prizadete ljudi, se lahko pokažejo kot neželeno vedenje, saj so prizadeti na fizičnem, psihološkem in socialnem področju. Kot posledica tako nastopijo sekundarne motnje. Pomembno je, da je vsak človek s posebnimi potrebami čim bolj samostojen v vsakodnevnih situacijah, saj mu to daje samozavest in ustrezno samopodobo.

PECS (Picture Exchange Communication System) je sistem komunikacije z izmenjavo slik in predstavlja alternativo v komunikaciji za osebe, kjer govor ni razvit oziroma ne zajema funkcije komunikacije. Z izmenjavo slikovnih simbolov bodo otroci z motnjami govora zmogli izražati svoje potrebe, želje, interese, zanimanja in občutenja.

Sistem komunikacije z izmenjavo sta razvila psiholog Andrew Bondy in logopedinja Lori Frost iz ZDA leta 1985. Metodo PECS uporabljajo logopedi v Veliki Britaniji in drugod po svetu že veliko let.

Na začetku poučevanja in izvajanja metode PECS sta potrebni dve osebi. Otroka se sprva spozna s slikovnimi simboli in se ga nauči, da slikovno gradivo prične uporabljati za to, da pove, katero stvar želi, potrebuje. Spekter uporabe simbolov se nato postopoma razširi na zelo različna področja. Ob tem se ves čas vzpodbuja tudi otrokov govor.. PECS je možno uporabljati kjer koli, doma, v vrtcu, šoli, na obravnavah, torej povsod, kjer ima otrok priložnost in željo, da se sporazumeva. Komunikacija z izmenjavo slik pripomore, da je otrok aktiven in uspešen pri komuniciranju, zato je tudi mirnejši in zadovoljnejši.

Z metodo PECS učijo številne otroke in tudi odrasle s pomankljivo ali odsotno sposobnostjo komunikacije, ne glede na vzrok, zakaj ne morejo govoriti.
PECS se poučuje na tisoče otrok po celem svetu, v krogu družine ali izobraževalnih ustanov. V glavnem se poučuje otroke, vendar starost ni ovira za pričetek s to vrsto komunikacije, če se pojavi potreba po njej, na primer po možganskih poškodbah.

Metodo PECS lahko uporabljajo le osebe, ki so usposobljene za pravilno izvajanje.
Na sledeči povezavi si oglejte del sličic: SLIČICE ZA DELO PO METODI PECS.

PECS - navodila:

Navodila so še v obdelavi in jih bomo objavili v kratkem!