Predstavitev


Pozdravljeni na spletnih straneh Društva za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke
www.avtizem-skoljke.org iz Maribora.

Na pobudo staršev otrok z avtističnimi motnjami je bilo društvo ustanovljeno 28.11.2011 v Mariboru.

Društvo je prostovoljno, samostojno in nestrankarsko združenje ljudi z enakimi nameni, cilji in prizadevanji pomagati otrokom z avtističnimi motnjami pri njihovem vključevanju v socialno okolje.

Glavna dejavnost društva je pomoč družinam otrok z avtstičnimi motnjami, kateri se srečujejo s številnimi vsakodnevnimi stiskami, usmerjanje in obveščanje staršev otrok in članov društva pri pridobivanju informacij z vidika pedagoške in zdravstvene smeri v korist in napredek otrok.

Nameni in cilji društva so predvsem zavzemanje in prizadevanje za pravilno usmerjanje otrok z avtističnimi motnjami, kamor spadajo tudi pravilne strategije in metode dela strokovnih oseb, katere vzgajajo in poučujejo otroke z avtstičnimi motnjami v vrtcih, šolah in drugih izobraževalnih institucijah.

Člani društva si prizadevamo zagotoviti otrokom z avtističnimi motnjami ustrezne celostne obravnave, saj se bodo lahko razvijali in napredovali le ob pravilni podpori in ustreznimi programi pomoči.

Projekti društva so ena izmed od oblik pomoči otrokom, v katere se vključujejo tudi podjetja in tako skupaj z Društvom za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke pripomorejo k izboljšanju razmer.


V društvu prostovoljno pomagajo strokovne delavke (logopedinja, specialni pedagoginji, absolventka delovne terapije) z dodatnim specialnim znanjem.

Vodja obravnav: Mateja Šilc, def. za osebe z motnjami govora in sluha


verz


Vloga logopeda pri razvijanju komunikacijskih veščin oseb z MAS

Logoped, ki dela z otrokom ali odraslim z MAS, lahko razvija širok spekter znanj in spretnosti. Osnovno vodilo je razvijanje funkcionalne komunikacije, ki je pomembna za optimalen razvoj in kvaliteto življenja vsakega posameznika, saj mu omogoča lažje vključevanje v ožje in širše okolje. Glede na primanjkljaje osebe z MAS lahko razvijamo:

  • razumevanje,
  • govor in pragmatične zmožnosti,
  • podporno in nadomestno komunikacijo (s kretnjami (MAKATON), z uporabo PECS (komunikacijski sistem z izmenjavo slik), ali s komunikatorji),
  • spretnosti pogovora, učenje komunikacijskih izmenjav. Pri tem pogosto uporabljamo PECS (učenje devetih temeljnih komunikacijskih veščin), DIR Floortime in kognitivno čustveno usposabljanje oziroma CAT KIT program, ki temelji na vedenjsko - kognitivni terapiji in omogoča osebi boljše razumevanje interakcije njegovih misli, občutkov in dejanj ter učenje izražanja notranjih občutij z vizualnimi pomagali.

Mateja Šilc, prof. def. za osebe z motnjami govora in sluha